دکتر محمد علی ماکوتی

متاسفانه خبری نه خوش آیند  انالله و انا علیه الراجعون متاسفانه خبردار شدیم که دوست و همکلاسی عزیز ما دکتر محمد علی ماکوتی (دندانپزشک) ساکن تهران که برای معالجه (سرطان ریه) به آمریکا رفته بودند در نیویورک به رحمت ایزدی پیوستند . این ضایعه مصیبت بار رابه فرد فرد خانواده و دوستان و هم دوره…

Details