متاسفانه خبری نه خوش آیند 
انالله و انا علیه الراجعون
متاسفانه خبردار شدیم که دوست و همکلاسی عزیز ما دکتر محمد علی ماکوتی (دندانپزشک) ساکن تهران که برای معالجه (سرطان ریه) به آمریکا رفته بودند در نیویورک به رحمت ایزدی پیوستند . این ضایعه مصیبت بار رابه فرد فرد خانواده و دوستان و هم دوره ای ها تسلیت عرض میکنیم. 
از طرف شاگردان هم دوره ایشان
مهندس سیروس عرشی ، مهندس ایرج خادم
About the author