مدرسه سن لویی در زمان تأسیس تنها ۱۵ دانش‌آموز داشت اما تا سال ۱۹۱۱ میلادی شمار دانش‌آموزانش به ۳۵۰ نفر رسید. برخی از شاگردان شاخص مدرسه عبارت بودند از: غلامرضا رشید یاسمی، پل آبکار، داود پیرنیا، علی سهیلی، مسیح دانشوری، موسی نوری اسفندیاری، پرویز ناتل خانلری، محمد حجازی، صادق هدایت، نیما یوشیج و داریوش شایگان.

نیما یوشیج
مسیح دانشوری
صادق هدایت
داریوش شایگان
داوود پیرنیا
غلام رضا رشید یاسمی
پرویز ناتل خانلری
علی نقی وزیری
اسفندیار اسفندیاری
پل آبکار
علی سهیلی
علی اکبر شهنازی
بهمن فروتن
HASAN ALAVI KIA
حسن علوی کیا
برگونی بغاسیان
محمد حجازی
حسین علا
عبدالحسین نوشین
موسی نوری اسفندیاری
رضا کمال
ابوالقاسم قربانی
حسن ارسنجانی
سپهبد احمد وثوق
حسین پژمان بختیاری
شهریار شفیق
علی پاتریک پهلوی