محمد حجازی

۱۲۷۹ (تهران) ۱۳۵۲ (تهران)

نویسنده، سیاست مدار

 

 

سید محمد حجازی ملقب به مطیع الدوله؛ نویسنده، مترجم، سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی است که در ۲۵ فروردین سال ۱۲۸۰ خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش سید نصراللّه مستوفی مشهور به وزیر لشکر اهل تفرش و از مستوفیان دوره قاجاریه بود که زودهنگام و وقتی محمد ۱۴ ساله بود از دنیا رفت. وی پس از آنکه تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه سن لوئی تهران به پایان رساند، در سال ۱۳۰۰ از طرف وزارت پست و تلگراف به فرانسه رفت . در آنجا دانشنامه مهندسی در تلگراف بی‌سیم گرفت و پایان‌ نامه خود را در برلین به فارسی ترجمه کرد. سپس به ابران بازگشت و به تحصیلات خود در رشته ادبیات فارسی در تهران ادامه داد  و به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد. سپس عهده‌ دار سمت‌های مختلفی شد، از جمله مدیر مجله «ایران امروز»، و «پست و تلگراف و تلفن»، شد و مقالات خود را نیز در نشریات آن زمان بخصوص باباشمل، به چاپ می‌ رساند. سایر سمت های وی عبارت است از: مدیریت کمیسیون مطبوعات ؛ سازمان پرورش افکار ؛ عضو فرهنگستان ایران، رئیس انجمن فرهنگی ایران و پاکستان، رئیس بهداشت روانی و سلامت فکر، رئیس اداره رادیو و انتشارات و تبلیغات ایران . او همچنین در ادوار دوم و سوم سناتور انتصابی و در ادوار چهارم وپنجم، سناتور انتخابی تهران بود. محمد حجازی همچنین در حوزه نویسندگی و ترجمه بسیار فعال بود و آثار پرشماری در این زمینه از او یادگار مانده است. او سرانجام در۱۰ بهمن ۱۳۵۲ در تهران درگذشت.