موسی نوری اسفندیاری

۱۲۷۴ (تهران) – ۱۳۵۰ (رم)

سیاست مدار

 

موسی خان موفق‌السلطنه که نام خانوادگی نوری اسفندیاری را برای خود برگزید، در سال ۱۲۷۴ در خاندان اسفندیاری مازندران دیده به جهان گشود . پدرش میرزا جعفر خان یمین‌الممالک و پدربزرگش میرزا محمد خان صدیق‌الملک هر دو از دیپلمات‌ها و دولت مردان دوره قاجار بودند و مادرش دختر میرزا علی‌نقی‌خان حکیم‌الممالک پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بود.

 

پس از تحصیل در مدارس دارالفنون و سن‏ لویى تهران به اروپا رفت و در بلژیک، فرانسه و روسیه درس خواند. در بازگشت به ایران تا ۱۳۰۳ ش در وزارت مالیه اشتغال داشت، بعد وارد وزارت خارجه گردید و مراحل ادارى را تا مدیر کلى طى کرد و در ۱۳۱۷ ش وزیر مختار ایران در عراق شد. دو سال بعد وزیر مختار ایران در آلمان گردید و پس از قطع رابطه ایران با آلمان به سفارت کبراى ایران در بغداد تعیین شد. در ۱۳۲۲ در کابینه سهیلى مدت کوتاهى پست وزارت کشاورزى به او محول شد سپس به سفارت ایران در ترکیه رفت. در ۱۳۲۶ در ترمیم کابینه قوام وزیر امور خارجه بود و در کابینه‏هاى حکیمى‏و هژیر این سمت را داشت. مدتى سفارت ایران در رم را اداره مى‏کرد. در ادوار چهارم و پنجم سناتور مازندران بود ولى در دوره ششم انتخاب نشد. موسى نورى اسفندیارى مردى تحصیل کرده و مبادى آداب بود  و غالب عمر ادارى خود را در مأموریت‏هاى خارجه طى کرد. وفات او در مهرماه ۱۳۵۰ در رم اتفاق افتاد. او طی وصیت نامه ای کلیه دارایى خود را براى احداث بیمارستان اختصاص داده بود.