هدف از ساخت پایگاه وب سن لوئی تهران باقی گذاشتن یادگاریست ازاین مدرسه فرانسوی در تهران، و برسم یادبود و تشکر و قدردانی از مدیران، معلمین، کارمندان و شاگردان این مدرسه، ایجاد ارتباط بین شاگردان قدیمی و جمع آوری خاطرات آن ها در یک مجموعه ارزشمند است که می تواند برای نسل های امروز و علاقه مندان به تاریخ مورد استفاده بگیرد. مطالب این وب سایت توسط فرهاد سکالشفر یکی از شاگردان قدیمی مدرسه که در بین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ در این مدرسه درس می خوانده است جمع آوری شده است.

این مطالب در صورت تماس دیگران  روز رسانی می شود، در صورتی که شما مخاطب محترم این وب سایت کسی را می شناسید که قبلا در این مدرسه درس خوانده و یا با هریک از معلمین و یا مسئولین این مدرسه آشنایی دارین، لطفا این وبسایت را به ایشان معرفی کنید و یا دراین مورد خودتان با ما تماس بگیرید تا برگه های خالی این مجموعه توسط خاطرات دیگر عزیزان کامل شود.