ای دوست عزیز به هر دلیلی که به این سایت رجوع کرده اید چنانچه اطلاعاتی دارید که احساس می کنید مورد نیاز ماست و یا اطلاعاتی لازم دارید با ما در تماس باشید.
 چنانچه شما و یا یکی از عزیزانتان به هر دلیلی چه شاگرد این مدرسه بودید یا بودند یا معلم این مدرسه یا به هر دلیلی با این مدرسه ارتباط داشته اید با ما در تماس باشید تا بهتر و مفید تر از این ارتباط استفاده کنیم. 

با احترام

فرهاد سکالشفر

از فرم زیر برای ارتباط با ما استفاده کنید، ما مشتاقانه منتظر نظرها، پیشنهادات و یا خاطرات شما از این مدرسه هستیم. اگر هرگونه اطلاعاتی در مورد شاگردان، معلمین و یا ساختمان این مدرسه دارید لطفا آن را در اختیار این مجموعه بگزارید تا در تکمیل شدن این وب سایت ما را یاری کنید

Your Name (required)

Your Email (required)

Enter Your Email Again Please (required)

Subject

Your Message